Vrh
 

Blog

Razvoj govora

Već krajem prvog meseca dete obraća pažnju na zvuk. Sa 3-5 meseci ono reaguje na iznenadne šumove i obraća pažnju na tuđi govor. Tada već počinje prva vokalizacija. Sa 6-8 meseci dete se već glasno smeje, guče po nekoliko glasova u jednom dahu...

Simptomi autizma

Ključni simptomi autizma su izazovi socijalne komunikacije iograničeno, ponavljajuće (repetitivno) ponašanje. Kod autizma ti simptomi: počinju u ranom detinjstvu ( iako mogu ostati neprepoznati)perzistentni suometaju svakodnevni život Specijalizovani zdravstveni radnici dijagnostikuju autizam koristeći kontrolnu listu kriterijuma u dve gore navedene kategorije. Oni takođe procenjuju ozbiljnosti simptoma. Skala ozbiljnosti autizma odražava koliko je osobi...