Vrh

Katarina Anđelković

Master logoped

Diplomirala 2002. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine stekla akademski naziv master defektolog.

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu.

Svoje dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti pervazivne razvojne patologije primenjuje u  radu sa decom sprovodići načela ABA metode (Analiza primenjenog ponašanja). Prepoznajući značaj primene ABA metode polaznik je edukacije koja se organizuje pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodjeljivanja sertifikata za sprovođenje primijenjene analize ponašanja. Samim tim stiče jedinstvenu mogućnost da, postane sertifikovani ABA praktičar koji će biti deo svetske mreže stručnjaka pod vođstvom i nadzorom BACB-a. Na stručnom usavršavanju za senzorno-integracionog pedagoga. Jedan je od retkih sertifikovanih stručnjaka u Srbiji za primenu Tomatis metode.

U svom radu akcenat stavlja na holistički pristup detetu, te osim metoda tretmana govorno – jezičkih poremećaja, aktivno koristi metode psihomotorne reedukacije i senzorne integracije.

Radno iskustvo sticala je od 2005. do 2012. godine u privatnom terapijskom centru sa decom iz pervazivne razvojne patologije kroz individualni i grupni rad. Od 2007. godine radi  u privatnom Domu zdravlja “Dr Ristić” kao stručni saradnik – logoped  iz svih oblasti govorno-jezičke patologije. 2003. godine bila je stručni saradnik u NVO “Vedra” gde je imala aktivno učešće u realizaciji projekata koji se odnose na pružanje stručne podrške, individualni i grupni rad sa decom sa razvojnim teškoćama. 2003. godine radila je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”.

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Sertifikat za II modul senzorne integracije (2017); Marte Meo (2016); Certificate Tomatis Practitioner (Level 1) (2014); Behringer logopedski set za govorno – jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije (2014); Biological Treatments For Autism and AD(H)D (2008); Hands – on Verbal Behavior Workshop (2008);

Organizator i učesnik brojnih stručnih konferencija i edukativnih seminara.

Kontinuirano se usavršava kroz brojne edukacije iz oblasti rada sa decom sa teškoćama u psihomotornom i govorno-jezičkom razvoju.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216