Vrh

Katarina Anđelković

Master logoped

Diplomirala 2002. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine stekla akademski naziv master defektolog – logoped.

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu.

Svoje dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti pervazivne razvojne patologije primenjuje u  radu sa decom sprovodići načela ABA metode (Analiza primenjenog ponašanja). Prepoznajući značaj primene ABA metode uspešno je završila edukaciju koja se organizuje pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodeljivanja sertifikata za sprovođenje primenjene analize ponašanja. Samim tim stiče jedinstvenu mogućnost da postane sertifikovani ABA praktičar koji će biti deo svetske mreže stručnjaka pod vođstvom i nadzorom BACB-a. Sertfikovani je pedagog za senzornu integraciju. Jedan je od retkih sertifikovanih stručnjaka u Srbiji za primenu Tomatis metode (2014).

U svom radu akcenat stavlja na holistički pristup detetu, te osim metoda tretmana govorno – jezičkih poremećaja, aktivno koristi bihevijoralne metode pozitivnog potkrepljenja i podizanja deteove motivacije za učenje prihvatljivih i smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja i komunikacije.

Radno iskustvo sticala je od 2005. do 2012. godine u privatnom terapijskom centru sa decom iz pervazivne razvojne patologije kroz individualni i grupni rad. Od 2007. godine radi  u privatnom Domu zdravlja “Dr Ristić” kao stručni saradnik – logoped  sprovodeći dijagnostiku i tretmane iz svih oblasti govorno-jezičke patologije. 2003. godine bila je stručni saradnik u NVO “Vedra” gde je imala aktivno učešće u realizaciji projekata koji se odnose na pružanje stručne podrške, individualni i grupni rad sa decom sa razvojnim teškoćama. 2003. godine obavila je staž u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”.

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program/VB-MAPP -instrument za procenu nivoa razvojnih sposobnosti kod dece dece(2018). Poseduje sertifikat pedagoga senzorne integracije (2017); Marte Meo (2016); Sertifikat Tomatis Praktičara (Level 1) (2014); Behringer logopedski set za govorno – jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije (2014); Biological Treatments For Autism and AD(H)D (2008); Hands – on Verbal Behavior Workshop (2008);

Organizator i učesnik brojnih stručnih konferencija, edukativnih seminara i tribina.

Kontinuirano se usavršava kroz brojne edukacije iz oblasti rada sa decom sa teškoćama u psihomotornom i govorno-jezičkom razvoju.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216