Vrh

Marija Kostić

Master defektolog somatoped

Diplomirala na Univerzitetu u Beogradu, 2002.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i stekla zvanje Diplomirani defektolog – somatoped.

Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji  diplomirani defektolog – somatoped gde radno iskustvo stiče od 2015. sprovodeći prevenciju,ranu detekciju i tretman senzomotornih i psihomotornih poremećaja kod dece,koristeći metode reedukacije psihomotorike,edukacione kineziologije, Montesori pedagogije i Marte Meo komunikacije. Svakodnevno održava grupne  korektivne vežbe za kičmu i stopala, namenjene deci školskog i predškolskog uzrasta.

2011.godine posvećuje se volonterskom radu najpre u Domu zdravlja Stari Grad u Beogradu u okviru  Razvojnog savetovališta, a zatim i u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece ometene u razvoju u Šekspirovoj ulici takodje u Beogradu.

Prvo radno iskustvo stiče kao defektolog u razvojnoj grupi u PU Stari Grad. Radila je i kao personalni asistent kako deci tako i odraslima sa posebnim potrebama. Ima iskustva u radu kao pedagoski asistent koje je stekla u prvoj Montesori školi u Beogradu. Sa odraslim hendikepiranim licima stiče radno iskustvo  u RJ Mladenovac, Centra za smeštaj i dnevni boravak dece ometene u razvoju.

Pokretač je pilot projekta „Kolo za sve“ od oktobra 2016.godine, u okviru kojeg uči osobe sa različitim vrstama hendikepa kako da kroz  nacionalne pesme i folklorne igre iskažu svoj talenat. 

Poseduje sertifikate: Sertifikat za II modul senzorne integracije (2017); Brain gym (2016.); Marte Meo (2016.); Opštu reedukaciju psihomotorike i relaksaciju (2016.); Specifičnu reedukaciju psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom (2016.); Stepene podrške hendikepiranim licima (2014.); Konsultativnu i edukativnu podršku u prevenciji ranih razvojnih poremećaja kod dece od 1.godine do polaska u školu (2014.); Montesori pedagoga (2013.).

Imajuci u vidu znacaj povezanosti i adevatnog funcionisanja motirickih i govorno jezickih sposobnosti , kao I adekvatnu integraciju cula svojim znanjima I iskustvom podstice uzajamno funkcionisanje ovih vaznih oblasati za razvoj svakog deteta.