Vrh

Milica Dragićević

Master logoped

Diplomirala 2009. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2014. godine stekla akademski naziv master defektolog.

Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog-logoped gde radno iskustvo stiče od 2016. godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja. Od 2018.godine se ističe u primeni metoda Senzorne Integracije u Senzornoj sobi, kao sertifikovani pedagog Senzorne Integracije.  U sklopu saradnje Logopedskog centra Lingua logos i PU Adaland sprovodi dijagnostiku i tretman  (individualni i grupni) svih vrsta govorno –jezičkih poremećaja dece od 2 do 7 godina. U radu se orijentiše  na celoviti razvoj ličnosti deteta koji podrazumeva stimulaciju svakog razvojnog segmenta: govorno-jezičkog, senzo-motornog i socio-emocionalnog, emocionalnog i socijalnog. Svojom kreativnošću, strpljivošću i upornošću fokusira se na razvoj veština kritičkog razmišljanja i sposobnosti kreativnog rešavanja problema, ističući važnost individualnog pristupa u radu sa decom.

Od 2012. do 2014. godine radila je u Centru za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha Dečija kuća“ u okviru ORL klinike KBC “ Zvezdara”  u sprovođenju logopedske dijagnostike i tretmana pacijenata sa različitom patologijom verbalne komunikacije (razvojna disfazija, disleksija, disgrafija, disfonija, mentalna retardacija, mucanje). Od 2014. do 2016. bila je volonter u Centru za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha i stekla iskustvo u  radu sa decom sa patologijom govora i jezika u okviru svih razvojnih poremećaja, uključujući i autizam.

Od 2011. do 2012. bila je na stručnoj praksi  na ORL klinici KBC “Zvezdara” –  odsek Dečija kuća, a od 2010. do 2011.godine stažirala je na istoj.

Poseduje sertifikate iz edukacije: Senzorno integracijski pedagog(2018)Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju (2016.);6. međunarodni simpozijum “ Koračam i slušam” (2013.) ; Dijagnostika oštećenja sluha i habilitacioni tretman u ranom dečijem uzrastu (2012.).

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216