Vrh

LOGOPEDSKI CENTAR

LINGUA LOGOS

Logopedski centar je osnovan 2012. Razvio se kao prirodni proces nakon dugogodišjeg rada sa decom iz spektra pervazivne razvojne patologije, razvojnih govorno – jezičkih poremećaja, neurogene patologije govora i jezika i njihovim roditeljima. Prepoznali smo potrebu za otvaranjem centra koji omogućava sveobuhvatan pristup deci i roditejima sa ciljem da skrati vreme lutanja, uputi roditelje, omogući ranu detekciju i adekvatan tretman posebno prilagođen problematici i individualnosti svakog deteta. U nasem pristupu poseban akcenat stavljamo na psihološku podršku roditeljima koji su i naši kotarapeuti u radu.

Naš Centar opremljen je najsavemenijim dijagnostičkim i terapijskim instrumentima i didaktičkim materijalima (Tomatis, Digitalni logopedski set – Behringer, materijali za reedukaciju psihomotorike i materijali za senzornu integraciju, Z – Vibes, Grotto Pencil Grips, Therapressure Brush).

Osnovni princip kojim se vodimo u radu je holistički pristup i poštovanje individualnosti svake osobe, te stoga, u cilju sveobuhvatne i kvalitetne dijagnostike, planiranja i sprovođenja tretmana naš tim osim master logopeda dopunjuju i diplomirani defektolog – somatoped, reedukator psihomotorike, psiholozi, fizioterapeut, kao i senzorno-integracioni pedagozi.

Osnivači

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu.
Svoje dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti pervazivne razvojne patologije primenjuje u radu sa decom sprovodići načela ABA metode (Analiza primenjenog ponašanja). Prepoznajući značaj primene ABA metode polaznik je edukacije koja se organizuje pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodjeljivanja sertifikata za sprovođenje primijenjene analize ponašanja.

Jasmina Vujović

Master logoped

Osnivač Logopedskog centra „Lingua Logos“ u Beogradu.
Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala kroz rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, primenjujući principe ABA metode, koju, zbog njene sveobuhvatnosti, i danas najviše koristi u tretmanu svih poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije. Prepoznajući značaj primene ABA metode polaznik je edukacije koja se organizuje pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodjeljivanja sertifikata za sprovođenje primijenjene analize ponašanja.

Ostali članovi tima

Dijana Ivošević

Master logoped

Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog-logoped gde radno iskustvo stiče od 2014. godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Milica Dragićević

Master logoped

Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog-logoped gde radno iskustvo stiče od 2016. godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno–jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Aleksandar Zlatić

Master logoped

Aleksandar Zlatić zaposlen je na poziciji master logopedije u Logopedskom centru „Lingua Logos“, gde radno iskustvo stiče u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja kod dece.

Jovana Aleksić

Master logoped

Zaposlena kao stručni saradnik u Logopedskom centru “Lingua Logos” u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped, gde radno iskustvo stiče od 2017.godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja, kao i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Aleksandra Vuković

Master logoped

Zaposlena kao stručni saradnik u logopedskom centru ``Lingua Logos`` u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped gde sprovodi tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja.

Aneta Jašarević

Master logoped

Zaposlena u Logopedskom centru “Lingua Logos” u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped, gde radno iskustvo stiče od 2016. godine. Kroz multidisciplinarni pristup i timski rad u centru postavlja ciljeve i sprovodi tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja, kao i pervazivnih razvojnih poremećaja.