Vrh
 

Tijana Mazalica

Tijana Mazalica

Master logoped

Diplomirala 2011. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped. 2016. godine stekla akademski naziv master defektolog. Zaposlena u logopedskom centru “Lingua logos“ u Beogradu na poziciji master-defektolog logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018. godine sprovodeći tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno- jezičkih poemećaja.

2012. godine Pripravnički staž je obavila u Domu zdravlja “Mirijevo”, gde je sticala iskustvo u oblasti detekcije, dijagnostike, prevencije i tretmana dece sa verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavni rad sa mlađom decom, decom predškolskog i školskog uzrasta. 2016-2018. godine radi u privatnoj logopedskoj  praksi, gde se usavršava i sprovodi dijagnostiku i tretman dece. U svom radu koristi bihejvioralne principe zasnovane na ABA metodi koje sprovodi pod supervizijom vodećih stručnjaka iz te oblasti. Svoj pristup tokom rada bazira na principima pozitivnog iskustva i doslednosti. Poštujući ličnost deteta, njegov unutrašnji potencijal , kao i emotivne potrebe, svakom detetu prilagođava tretman na način koji će najbolje razviti njegove govorno-jezičke i kognitivne sposobnosti. Kontinuirano se usavršava kroz edukacije iz oblasti rada sa decom sa teškoćama u govorno-jezičkom razvoju.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216