Vrh
 

ABA metoda

Još od ranih šezdesetih godina dvadesetog veka, Primenjenu bihejvioralnu analizu (Applied Behavioural Analysis – ABA) su koristile stotine terapeuta kako bi podučavale komunikacijske, socijalne, akademske, radne veštine i veštine neophodne za svakodnevni život u zajednici, igre, kao i da smanje pojavu problematičnih ponašanja kod osoba sa autizmom. Često je teško razumeti ABA dok ne vidite kako funkcioniše.

Možda će vam biti od pomoći ukoliko navedemo zajedničke tačke za sve raznolike ABA metode. ABA metode koriste sledeći trostepeni proces za podučavanje:
Prethodnica – verbalni ili fizički stimulans kao što je naredba ili zahtev. Može poticati iz okruženja, od druge osobe ili iz samog subjekta;
Rezultantno ponašanje – odziv ili nedostatak odziva subjekta (u ovom slučaju deteta) na prethodnicu;
Posledica – zavisi od ponašanja i može da uključuje pozitivno pojačavanje željenog ponašanja ili nepostojanje reakcije za neispravne odzive.

Najveći broj ABA programa je izuzetno strukturisan. Svaka veština se razlaže na manje korake i podučava korišćenjem podsticaja, koji se postepeno uklanjaju savladavanjem koraka. Detetu se daje više prilika da nauči i vežba svaki od koraka u nizu okruženja. Svaki put kada dete postigne željeni rezultat, dobija pozitivno potkrepljenje, kao što je verbalna pohvala, ili nešto drugo što dete doživljava izuzetno motivišućim, kao što je slatkiš. Potpomognuta igra sa vršnjacima često je deo intervencije. Uspeh se meri neposrednim posmatranjem i kroz prikupljanje i analizu podataka – što su sve ključni elementi ABA metode. Ukoliko dete ne napreduje na zadovoljavajući način, tretman se prilagođava.

Jedan od tipova ABA intervencije je Podučavanje putem diskretnih pokušaja (Discrete Trial Teaching – DTT, često se naziva i „tradicionalna ABA“, ili Lovasov model, po začetniku Dr. Ivaru Lovasu). DTT uključuje podučavanje pojedinačnih veština korišćenjem nekoliko ponovljenih pokušaja i potkrepljenja koji mogu i ne moraju biti suštinski vezani za veštinu koja se podučava.

Ko pruža tradicionalnu ABA terapiju ili DTT? Sertifikovani bihejvioralni analitičar specijalizovan za autizam piše, sprovodi i prati pojedinačni program deteta.

Kako izgleda tipična ABA terapijska sesija? 

Sesije najčešće traju tri sata, sastoje se od kratkih perioda strukturisanog vremena posvedenog određenom zadatku i najčešće traju tri do pet minuta. Pauze od 10 do 15 minuta se često prave na kraju svakog punog sata. Slobodna igra i pauze se koriste za usputno podučavanje ili vežbanje veština u novom okruženju. Ukoliko se ispravno izvodi, ABA intervencija za autizam nije unapred definisan „paket“ programa ili vežbi koje se mogu primeniti na bilo koga. Upravo suprotno, svaki aspekt intervencije prilagođava se veštinama, potrebama, interesovanjima, naklonostima i porodičnoj situaciji svakog od polaznika. Zbog toga ABA program za jednog polaznika može izgledati nešto drugačije u odnosu na program za drugog polaznika. ABA program se takođe menja kako se menjaju potrebe i funkcionisanje samog polaznika.