Vrh
 

Psiholiška testiranja, tretmani i savetovanja

U saradanji sa timom psihologa iz različitih razvojnih oblasti korisnici naših usluga dobijaju sveobuhvatnu procenu razvoja na osnovu opservacije, testiranja deteta i savetodavnih razgovora sa roditeljima .

U odnosu na stepen i vrstu problematike tim stručnjaka procenjuje podobnost deteta za psihoterapijski tretman. Takođe se sa roditeljima vrše savetodavni razgovori .

Kroz psihoterapijski rad roditeljima se pruža podrška, bolje razumevanje i pristup problematici , a deci viši stepen samopouzdanja i samoregulacije što doprinosi celokupnom napretku razvoja deteta i kvalitetnije funkcionisanje u užoj i široj socijalnoj sredini.