Vrh

Ivana Vasić

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog-logoped gde radno iskustvo stiče od 2018. godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja. Stručno usavršavanje sticala je u logopedskom centru Lingua Logos, pod supervizijom ABA praktičara, kao stručnjaka za prevenciju, dijagnostiku, ranu stimulaciju i tretman dece sa govorno-jezičkim poremećajima. Nakon volontiranja i stručnog usavršavanja u Lingua Logosu, zaposlena je na poziciji master logoped.

Tokom studiranja bavila se volonterskim radom u Udruženju za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad „Živimo zajedno“, dok je u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Beograd obavljala stručnu parksu u periodu od oktobra 2014.godine do juna 2015.godine.

Poseduje i sledeće sertifikate: 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, novembar 2019.godine, Beograd, Certificate of Participation; Sertifikat za učešće na II konferenciji logopeda Srbije „Inovativni pristupi u logopediji“, Beograd, maj 2017. Savladala program obuke stručnog usavršavanja „Razvijanje samopouzdanja kao podsticaja interpersonalnih odnosa kod dece/učenika u PU i školi“, mart 2019.godine. Učestvovala na tribini „ABA metoda- Primenjena Analiza Ponašanja“ koju je organizovalo Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, oktobar 2019.

U svom radu polazi od individualnosti svakog deteta i teži podsticanju kako govorno-jezičkog, tako i kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja. Roditelje dece smatra najznačajnijim koterapeutima i ističe njihovu neprocenjivu ulogu u podsticanju celokupnog razvoja. Principe doslednosti i pozitivnog iskustva koristi u svakodnevnom radu.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216