Vrh

Katarina Anđelković

BCaBA

Diplomirala 2002. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine stekla akademski naziv master defektolog – logoped.

2021. godine zvanično postala sertifikovani Analitičar Ponašanja i stekla zvanje BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst)

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu.

Od 2019.godine stručni savetnik  roditelja u  udrženju  „Autizam Beograd“

Svoje dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti pervazivne razvojne patologije primenjuje u radu sa decom sprovodići ABA metodu (Analiza primenjenog ponašanja). Prepoznajući značaj primene ABA metode uspešno je završila studije koje se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behavior Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodeljivanja sertifikata za sprovođenje primenjene analize ponašanja. Samim tim stiče naziv sertifikovani BCaBA – ABA terapeut  koji je deo svetske mreže stručnjaka pod vođstvom i nadzorom BACB-a.

Sertfikovani je pedagog za senzornu integraciju. Jedan je od retkih sertifikovanih stručnjaka u Srbiji za primenu Tomatis® metode (2014).

U svom radu akcenat stavlja na holistički pristup detetu, koristeći bihevijoralne metode pozitivnog potkrepljenja i podizanja deteove motivacije za učenje prihvatljivih i smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja i komunikacije.

Radno iskustvo sticala je od 2005. do 2012. godine u privatnom terapijskom centru sa decom iz pervazivne razvojne patologije kroz individualni i grupni rad. Od 2007. godine radi  u privatnom Domu zdravlja “Dr Ristić” kao stručni saradnik – logoped  sprovodeći dijagnostiku i tretmane iz svih oblasti govorno-jezičke patologije. 2003. godine bila je stručni saradnik u NVO “Vedra” gde je imala aktivno učešće u realizaciji projekata koji se odnose na pružanje stručne podrške, individualni i grupni rad sa decom sa razvojnim teškoćama. 2003. godine obavila je staž u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”.

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program/VB-MAPP – instrument za procenu nivoa razvojnih sposobnosti kod dece dece(2018). Poseduje sertifikat pedagoga senzorne integracije (2017); Marte Meo (2016); Sertifikat Tomatis Praktičara (Level 1) (2014); Behringer logopedski set za govorno – jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije (2014); Biological Treatments For Autism and AD(H)D (2008); Hands – on Verbal Behavior Workshop (2008);

Organizator i učesnik brojnih stručnih konferencija, edukativnih seminara i tribina.

Kontinuirano se usavršava kroz brojne edukacije iz oblasti rada sa decom sa teškoćama u psihomotornom i govorno-jezičkom razvoju.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216