Vrh
Logopedi Beograd

LOGOPEDSKI CENTAR

LINGUA LOGOS

Logopedski centar je osnovan 2012. Razvio se kao prirodni proces nakon dugogodišjeg rada sa decom iz spektra pervazivne razvojne patologije, razvojnih govorno – jezičkih poremećaja, neurogene patologije govora i jezika i njihovim roditeljima. Prepoznali smo potrebu za otvaranjem centra koji omogućava sveobuhvatan pristup deci i roditejima sa ciljem da skrati vreme lutanja, uputi roditelje, omogući ranu detekciju i adekvatan tretman posebno prilagođen problematici i individualnosti svakog deteta. U našem pristupu poseban akcenat stavljamo na psihološku podršku roditeljima koji su i naši kotarapeuti u radu.

Naš Centar opremljen je najsavremenijim dijagnostičkim i terapijskim instrumentima i didaktičkim materijalima (Tomatis, Digitalni logopedski set – Behringer, materijali za reedukaciju psihomotorike i materijali za senzornu integraciju, Z – Vibes, set logopedskih sondi, Grotto Pencil Grips, Therapressure Brushes).

Osnovni princip kojim se vodimo u radu je holistički pristup i poštovanje individualnosti svake osobe, te stoga, u cilju sveobuhvatne i kvalitetne dijagnostike, planiranja i sprovođenja tretmana naš tim osim master logopeda dopunjuju i diplomirani defektolog – somatoped, reedukator psihomotorike, psiholozi, fizioterapeut, kao i senzorno-integracioni pedagozi.

Osnivači

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu.
Svoje dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti pervazivne razvojne patologije primenjuje kroz direktan sa decom, kroz edukacije roditelja i stručnjaka sprovodići načela ABA Metode (Analiza Primenjenog Ponašanja). Prepoznajući značaj primene ABA Metode nakon kontinuiranih studija koje se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), postala je jedan je od retkih BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst) stručnjaka za sprovođenje Primijenjene Analize Ponašanja (ABA Metode).

Osnivač Logopedskog centra „Lingua Logos“ u Beogradu.
Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala kroz rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, primenjujući principe ABA metode, koju, zbog njene sveobuhvatnosti, i danas najviše koristi u tretmanu kroz direktan rad sa decom, edukacije sa roditeljima i srtučnjacima. Prepoznajući značaj primene ABA metode nakon kontinuiranih studija koji se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), postaje jedan od retkih sertifikovanih stručnjaka u zemlji BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst) za sprovođenje primijenjene analize ponašanja (ABA Metode)

Ostali članovi tima

Aleksandra Vuković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ``Lingua Logos`` u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped gde sprovodi tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja.

Ivana Komanović

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru “Lingua Logos”u Beogradu na poziciji master defektolog- logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018.godine.

Dragana Milovanović

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ``Lingua Logos`` u Beogradu na poziciji master logoped.
Prepoznajući značaj ABA metode, stručno usvaršavanje i iskusvo sticala pod supervizijom ABA praktičara, kao stručnjaka za prevenciju, dijagnostiku, ranu stimulaciju i tretman dece sa govorno-jezičkim poremećajima.

Milica Lero

Master defektolog - somatoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog- somatoped i Senzorni pedagog gde radno iskustvo stiče od 2019.godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana motoričkih poremećaja.

Anđela Vasković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ,,Lingua Logos“ u Beogradu, na poziciji master logoped, gde sprovodi tretmane u okviru oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Tijana Mazalica

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru “Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master-defektolog logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018. godine sprovodeći tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno- jezičkih poemećaja.

Kristina Simić

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ,,Lingua Logos” u Beogradu na poziciji master logoped od 2020. godine gde sprovodi tretmane u okviru oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Tamara Stanković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master logoped gde sprovodi tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Milka Bubonja

Master logoped

Zaposlena kao stručni saradnik u logopedskom centru ``Lingua Logos`` Beograd, gde radi na prevenciji, dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciju govoreno jezičkih poremećaja kod dece i odraslih.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216