Vrh
Logopedi Beograd

LOGOPEDSKI CENTAR

LINGUA LOGOS

Logopedski centar je osnovan 2012. Razvio se kao prirodni proces nakon dugogodišjeg rada sa decom iz spektra pervazivne razvojne patologije, razvojnih govorno – jezičkih poremećaja, neurogene patologije govora i jezika i njihovim roditeljima. Prepoznali smo potrebu za otvaranjem centra koji omogućava sveobuhvatan pristup deci i roditejima sa ciljem da skrati vreme lutanja, uputi roditelje, omogući ranu detekciju i adekvatan tretman posebno prilagođen problematici i individualnosti svakog deteta. U našem pristupu poseban akcenat stavljamo na psihološku podršku roditeljima koji su i naši kotarapeuti u radu.

Naš Centar opremljen je najsavremenijim dijagnostičkim i terapijskim instrumentima i didaktičkim materijalima (Tomatis, Digitalni logopedski set – Behringer, materijali za reedukaciju psihomotorike i materijali za senzornu integraciju, Z – Vibes, set logopedskih sondi, Grotto Pencil Grips, Therapressure Brushes).

Osnovni princip kojim se vodimo u radu je holistički pristup i poštovanje individualnosti svake osobe, te stoga, u cilju sveobuhvatne i kvalitetne dijagnostike, planiranja i sprovođenja tretmana naš tim osim master logopeda dopunjuju i diplomirani defektolog – somatoped, reedukator psihomotorike, psiholozi, fizioterapeut, kao i senzorno-integracioni pedagozi.

Osnivači

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu.
Svoje dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti pervazivne razvojne patologije primenjuje u radu sa decom sprovodići načela ABA Metode (Analiza Primenjenog Ponašanja). Prepoznajući značaj primene ABA Metode nakon kontinuirane dvogodišnje edukacije koja se organizuje pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), jedan je od retkih kandidata u zemlji za sticanje licence za sprovođenje Primijenjene Analize Ponašanja (ABA Metode).

Jasmina Vujović

Master logoped

Osnivač Logopedskog centra „Lingua Logos“ u Beogradu.
Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala kroz rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, primenjujući principe ABA metode, koju, zbog njene sveobuhvatnosti, i danas najviše koristi u tretmanu svih poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije. Prepoznajući značaj primene ABA metode nakon kontinuirane dvogodišnje edukacije koja se organizuje pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), jedna je od retkih kandidata u zemlji za sticanje licence za sprovođenje primijenjene analize ponašanja (ABA Metode)..

Ostali članovi tima

Mina Knežević

Diplomirani logoped

Diplomirala 2017. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani logoped.
Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji diplomirani logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018.

Milica Dragićević

Master logoped

Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog-logoped, senzorni pedagog, gde radno iskustvo stiče od 2016. godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno–jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Aleksandar Zlatić

Master logoped

Aleksandar Zlatić zaposlen je na poziciji master logopedije u Logopedskom centru „Lingua Logos“, gde radno iskustvo stiče u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja kod dece.

Jovana Aleksić

Master logoped

Zaposlena u Logopedskom centru “Lingua Logos” u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped, gde radno iskustvo stiče od 2017.godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja, kao i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Aleksandra Vuković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ``Lingua Logos`` u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped gde sprovodi tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja.

Tijana Mazalica

Master logoped

Zaposlena kao stručni saradnik u Logopedskom centru “Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master-defektolog logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018. godine sprovodeći tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno- jezičkih poemećaja.

Milena Spasić

Master logoped

Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji defektolog- logoped gde radno iskustvo stiče od 2018.godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno- jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Ivana Komanović

Master logoped

Zaposlena kao stručni saradnik u logopedskom centru “Lingua Logos”u Beogradu na poziciji master defektolog- logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018.godine.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216