Vrh
 

Edukacija ABA Metoda Beograd Tag

Predavanja i radionice za roditelje- ABA metoda

Cilj predavanja:  Kako podići i održati motivaciju za učenje kroz primenu osnovnih načela ABA metode? Upoznavanje sa osnovnim načelima ABA metode. Predavanje je namenjeno roditeljima dece sa govorno-jezičkim i ostalim razvojnim teškoćama (poremećaji pažnje ADD, poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću ADHD, autizam) Roditelji će biti upoznati kako sa teorijskim principima...